دانشکده علوم کشاورزی
     پنجشنبه ۲۳ آذر ۱۳۹۶   
جستجوی همه پایان نامه ها
ردیف عنوان دانشجو دانشکده گروه تاریخ دفاع
ردیف عنوان دانشجو دانشکده گروه تاریخ دفاع
1 بررسی برهم کنش سطوح نیتروژن و نیتروکسین برعملکرد و اجزا عملکرد برنج علی کاظمی صدیقه فرزانه بازقلعه دانشکده علوم کشاورزی کشاورزی 1393-6-31
2 اثر چند بستر و غلظت¬های مختلف ایندول بوتیریک اسید بر ریشه¬زایی قلمه¬های دراسنا (Dracaena marginata Ait.) مونا ایزدی جورشری دانشکده علوم کشاورزی کشاورزی 1395-6-28
3 بررسی اثر محلول پاشی کلرید کلسیم، سولفات منیزیم، سولفات پتاسیم و اوره بر درخت گیلاس در استان کرمانشاه مطالعه موردی صحنه سید فرزام اکابری دانشکده علوم کشاورزی کشاورزی 1394-6-31
4 اثر دو نوع باکتری محرک رشد و کمپوست آزولا بر برخی صفات زینتی و فاکتورهای رشد گیاه آهار (Zinnia elegans Thumbelina ) کلثوم فرقان دانشکده علوم کشاورزی کشاورزی 1395-6-29
5 اثر نظام های خاک¬ورزی وتاریخ کاشت بر عملکرد گیاه سورگوم در رشت مهرگان محمدی دانشکده علوم کشاورزی کشاورزی 1395-11-26
6 نقش بازار های محلی در رونق اقتصادی روستائیان شهرستان ماسال محمدجواد فلاحي دانشکده علوم کشاورزی کشاورزی 1396-6-28
7 اثر سطوح مختلف کود فسفات و کمپوست آزولا بر خصوصیات کمی و کیفی برنج تحت تلقیح با باکتری سودوموناس پوتیدا مصطفی پورابراهیمی مقدم دانشکده علوم کشاورزی کشاورزی 1396-06-29
8 بررسی اثرات جیره‌های حاوی پروبیوتیک پریمالاک و گیاه دارویی کاسنی بر صفات لاشه، فراسنجه‌های خونی و فلور میکروبی روده باریک جوجه‌های گوشتی سيد حامد هاشمي ن‍ژاد دانشکده علوم کشاورزی کشاورزی 1396-6-30
9 اثر غلظت های مختلف اتانول و متانول روی برخی خصوصیات گل لاله (Tulipa sp) ساجده رمضان نژاد دانشکده علوم کشاورزی کشاورزی 1395-6-28
10 تاثیر افزودن منابع مختلف کربوهیدرات‌های محلول (شیره خرما و ملاس) بر قابلیت هضم و ارزش غذایی سیلوی محتوای شکمبه-کاه جو به روش تولید گاز امير همتي دانشکده علوم کشاورزی کشاورزی 1395-6-30
11 تاثیر فعالیت های اشتغال زایی کمیته امداد حضرت امام در جلوگیری از مهاجرت مددجویان روستایی(مطالعه موردی: شهرستان رشت) ابراهیم مرادی دانشکده علوم کشاورزی کشاورزی 1395-6-24
12 اثر سالیسیلیک اسید و جاسمونیک اسید بر القای مقاومت به شوری در گیاه رزماری مهرنوش نهرجو دانشکده علوم کشاورزی کشاورزی 1395-06-28
13 تأثيردور آبیاری، مبدأ بذر، بستر و تاریخ کاشت بر جوانه زنی بذر گونه زربین (Cupressus sempervirens var. horizontalis) در استان گیلان فدرا میرصالح گیلانی دانشکده علوم کشاورزی کشاورزی 1395-06-30
14 اثر سطوح مختلف کود فسفات و ورمی‌کمپوست بر خصوصیات کمی و کیفی برنج تحت تلقیح با باکتری سودوموناس فلورسنت علی اصغر آذین فر دانشکده علوم کشاورزی کشاورزی 1396-06-29
15 تحلیل سطوح دانش شالیکاران منطقه شاندرمن در خصوص مدیریت پایدار منابع آب کشاورزی نیلوفر اسیمی دانشکده علوم کشاورزی کشاورزی 1394-6-31
16 مقایسه اثر نانوسیل، نانوسیلور و پراکسیدهیدروژن در بهبود کیفیت و عمرگلجایی گل شاخه بریده¬ی رز مونا شادباش دانشکده علوم کشاورزی کشاورزی 1395-6-31
17 بررسی تاثیر تراکم در عملکرد، فراسنجه های خونی و فلور میکروبی و سیستم ایمنی دو نژاد راس و کاب در جوجه¬های گوشتی عيسي شبان دانشکده علوم کشاورزی کشاورزی 1396-6-30
18 بررسی اثر زمان قلمه¬گیری و تیمار IBA بر ریشه¬زائی قلمه¬های ساقه کیوی فروت (Actinidia deliciosa) رقم هایوارد بیژن میر مسعودی دانشکده علوم کشاورزی کشاورزی 1395-6-3
19 بررسی پرايمينگ بذر هشت گياه زينتي با تیمارهای هورمونی و شیمیایی جواد قوتي چافي دانشکده علوم کشاورزی کشاورزی 1396-6-26
20 بررسی خصوصیات رشدی و عملکردی برخی از ارقام برنج در شهرستان صومعه‌سرا احمد پادياب دانشکده علوم کشاورزی کشاورزی 1396-6-28
21 بررسی خصوصیات کیفی برخی ارقام برنج در شهرستان صومعه‌سرا سيدحسين معصومي دانشکده علوم کشاورزی کشاورزی 1396-6-28
22 اثر استفاده از پربیوتیک و گیاهان دارویی (پونه و کاسنی ) بر عملکرد، صفات لاشه، فراسنجه های بیوشیمیایی خون و فلور میکروبی روده باریک جوجه های گوشتی علی موسوی نودهی دانشکده علوم کشاورزی کشاورزی 1396/6/30
23 بررسی اثرات جیره های حاوی پروبیوتیک و گیاه دارویی کاسنی بر عملکرد جوجه های گوشتی محمدرضا خوبانی دانشکده علوم کشاورزی کشاورزی 1396-6-6
24 اثر مقدار فسفر بر رشدو عملکرد باقلا در شهرستان رودسر کبری صدیقی رودسری دانشکده علوم کشاورزی کشاورزی 1394-6-30
25 امکان سنجی ایجاد صنایع آجیلی فندق در استان گیلان حسین شهداب لنگرودی دانشکده علوم کشاورزی کشاورزی 1396-6-19
26 بررسی خواص بیوشیمیایی اجزای سه گونه کاکتوس اپونتیا (Opuntia ficus-indica, O. microdasys, O. basilaris.) احیا پسندیده طالمی دانشکده علوم کشاورزی کشاورزی 1395-06-28
27 نقش تسهیلات اشتغالزایی کمیته امداد امام خمینی (ره) در اشتغال زنان روستایی سرپرست خانوار آستانه اشرفیه ایرج دهدار دانشکده علوم کشاورزی کشاورزی 1396-06-29
28 اثر اسانس آویشن و اتانول بر عمر گلجایی گل آلسترومریا (Alstroemeria spp.) ميلاد قربانعلي نضار پور دانشکده علوم کشاورزی کشاورزی 1396-6-30
29 استخراج و مقایسه اسانس گیاهان شمعدانی عطری، زیره و شوید با 8- هیدروکسی کینولین روی کنترل جمعیت باکتری و عمر پس از برداشت گل شاخه بریده¬ی میخک رقم 'یلو کندی' دنیا هدایت راد دانشکده علوم کشاورزی کشاورزی 1395-6-3
30 ارتباط بین چند شکلی ژن بتالاکتوگلوبولین با صفات تولید شیر در گاو بومی گیلان امین قمی سراج کار دانشکده علوم کشاورزی کشاورزی 1394-10-06
31 بررسی نیازهای آموزشی شالیکاران شهرستان فومن در زمینه کشاورزی پایدار شهره شادمان دانشکده علوم کشاورزی کشاورزی 1396-6-29
32 تاثیر عصاره گیاه رازیانه (Foenicelum vulgare) بر عملکرد، فراسنجه های خونی، سیستم ایمنی و فلور میکروبی جوجه¬های گوشتی علی صفایی چره دانشکده علوم کشاورزی کشاورزی 1396-6-11
33 ارزيابي كارايي فني واحدهاي فرآوري چاي خشك در شهرستان رودسر پرویز شاه نظري کرباسرائی دانشکده علوم کشاورزی کشاورزی 1396-5-10
34 بررسی تحمل شوری نهالهای پرتقال تامسون بر روی پایه‌های نارنج، سیتروملو و سیترنج نيلوفر نظري دانشکده علوم کشاورزی کشاورزی 1394-6-31
35 تاتیر پروبیوتیک و سه گیاه دارویی نعناع، آویشن و کاسنی بر عملکرد، صفات لاشه، فراسنجه بیوشیمیایی خون، سیستم ایمنی و فلور میکروبی روده باریک جوجه های گوشتی حمیدرضا حاجی عباسی صومعه سرایی دانشکده علوم کشاورزی کشاورزی 1395-06-31
36 تاثیر انسولین بر عملکرد، کیفیت گوشت وفراسنجه های خونی گوسفند تالش بیژن پور جعفر دانشکده علوم کشاورزی کشاورزی 1395-11-30
37 اثر فاصله بین ردیف بر توانایی رقابتی ارقام گندم دربرابر علف¬های هرز در شرایط دیم صفا یعقوبی دانشکده علوم کشاورزی کشاورزی 1395-6-31
38 بررسي تأثير باقيمانده برخي علف‌‌كش‌هاي شاليزار بر محصولات كشت دوم محمد رحمان راست روان دانشکده علوم کشاورزی کشاورزی 1394-11-19
39 نقش طرح‌های تجهیز و نوسازی اراضی شالیکاری در توسعه مکانیزاسیون کشت برنج در شهرستان املش طاهره بهمنی دانشکده علوم کشاورزی کشاورزی 1395-11-30
40 تاثیر منابع و غلظت های مختلف قند روی شکوفایی و ماندگاری پس از برداشت گل بریده پرنده بهشتی زاهد داودی مقدم دانشکده علوم کشاورزی کشاورزی 1395-06-03
41 نقش تسهیلات بانکی در توسعه مکانیزاسیون کشت برنج در استان گیلان (مطالعه موردی شهرستان صومعه¬سرا) ايرج پوررجب دانشکده علوم کشاورزی کشاورزی 1396-3-1
42 اثر رژیم‌های آبیاری بر سه رقم گندم در پارس آباد مغان عیسی نباتی دانشکده علوم کشاورزی کشاورزی 1393-6-23
43 اثر مقادیر مختلف کود نیتروژن بر رشد و عملکرد ماش شروین شکارچی دانشکده علوم کشاورزی کشاورزی 95-6-31
44 عملکرد، صفات لاشه و جمعیت میکروبی جوجه‌های گوشتی تغذيه شده با جيره هاي حاوي سطوح مختلف پرو‌بيوتيك گالیپرو و پريبیوتیک XPC وحيد بيجاري دانشکده علوم کشاورزی کشاورزی 1395-11-30
45 بررسی تاثیر اسید فرمیک و اسید استیک روی فلور میکروبی روده کوچک و عملکرد جوجه¬های گوشتی محمدتقی صابر کرین دانشکده علوم کشاورزی کشاورزی 1395-11-30
46 تجزیه ژنتیکی صفات بیومتری در گوسفندان مغانی داریوش قهرمانی کلیشمی دانشکده علوم کشاورزی کشاورزی 1395-11-24
47 بررسی اثر زمان و مقادیر اسید جیبرلیک و پروژسترون بر رشد و نمو گل آهار(( Z. elegans پریسا زکی بخش محمّدی دانشکده علوم کشاورزی کشاورزی 1394-6-29
48 اثر پیش¬‌اندازی شیمیایی و تلقیح با باکتری‌های محرک رشد گیاه بر عملکرد و اجزای عملکرد باقلا (.Vicia faba L) رضا ذرشین زنوش دانشکده علوم کشاورزی کشاورزی 1394-6-18
49 استفاده از سطوح مختلف تفاله خشک چغندرقند و کنجاله تخم پنبه در جیره جوجه های گوشتی و تاثیر آن بر عملکرد و خصوصیات بافت روده محمد رهنما دانشکده علوم کشاورزی کشاورزی 1394-6-31
50 بررسی اثر ترکیبات ضد میکروبی مختلف بر عمر گلجایی گل بریده میخک Dianthus caryophyllus L.) ) فاطمه خجسته نژاد دانشکده علوم کشاورزی کشاورزی 1392-6-30
51 اثرات پودر و عصاره پونه کوهی بر روی فراسنجه های خونی و سیستم ایمنی جوجه های گوشتی مهدی سهرابی دانشکده علوم کشاورزی کشاورزی 1395-11-30
52 عوامل مؤثر بر بهبود بهره‌وری انرژی در فرایند تولید چای در استان گیلان سعید هادیپور دانشکده علوم کشاورزی کشاورزی 1395-6-24
53 بررسی اثر تاریخ کاشت و نانو کودهای شیمیایی روی کمیت و کیفیت گیاه زینتی دارویی زعفران (در ارتفاعات گیلان- مطالعه موردی: بره سر) سمانه ظهیری برسری دانشکده علوم کشاورزی کشاورزی 1395-11-30
54 تعیین ارزش غذایی کاه‌های برنج، گندم و عدس غنی‌سازی شده با دو نوع مولتی آنزیم کمین و روابیو به روش تولید گاز مرجان رضائی دانشکده علوم کشاورزی کشاورزی 92-11-06
55 بررسی عوامل مؤثر بر بازاریابی برنج در استان گیلان سيد هاشم حسيني آغوزبني دانشکده علوم کشاورزی کشاورزی 94-06-23
56 تأثیر کاربرد کودهای حاوی عناصر غذایی پرمصرف و کم مصرف بر عملکرد و خصوصیات کمی و کیفی میوه کیوی (Actinidia deliciosa) محمد اسمعیل ره پیک شاهسون دانشکده علوم کشاورزی کشاورزی 1393-6-31
57 بررسی اثر تفاله پرتقال بر عملكرد، فاكتورهاي خوني، فلور ميكروبي و سيستم ايمني جوجه هاي گوشتي حسین عباسی هراتبر دانشکده علوم کشاورزی کشاورزی 1391-11-30
58 بررسی اثر پروبیوتیک سوپرزیست و گیاهان دارویی (گلپر، سماق و نعناع) بر فراسنجه های خونی، سیستم ایمنی و فلور میکروبی روده باریک جوجه¬های گوشتی کیوان واسع خاوری دانشکده علوم کشاورزی کشاورزی 1395-11-30
59 اثر بنزیل‌آدنین و اپی‌براسینولید بر ظرفیت آنتی‌اکسیدانی و بیوسنتز رنگیزه‌ها در گل همیشه بهار (Calendula officinalis L.) فرشته شعبانی سلطانمرادی دانشکده علوم کشاورزی کشاورزی 1395-6-3
60 مقایسه غلظت¬های مختلف اکسین و قارچ¬کش¬های بنزیمیدازولی بر ریشه¬زایی فیکوس بنجامین ’آمستل‘ (Ficus benjamina ‘Amstel’) مهری ساده صیقلانی دانشکده علوم کشاورزی کشاورزی 1395-6-29
61 بررسی تغییرات پلی فنول¬ها و آنزیم¬های آنتی¬اکسیدانی در قلمه شفلرا (Schefflera arboricola) طی دوره ریشه¬زایی مریم فتحی دانشکده علوم کشاورزی کشاورزی 1395-6-29
62 تاثیر سه نوع افزودنی بیولوژیک (لالسیل، اکوسایل و Sil-All 4×4) بر ارزش غذایی و قابلیت هضم سیلوی شبدر به روش تولید گاز سید امیر پورسیدین دانشکده علوم کشاورزی کشاورزی 1395-6-31
63 اثر بخشی فعالیت های ترویجی جهاد کشاورزی شهرستان شفت بر دانش فنی کشاورزان حسن همتی کلوانی دانشکده علوم کشاورزی کشاورزی 1395-6-31
64 تاثیر افزودن کربوهیدرات‌های محلول (ملاس و شیره خرما) بر ارزش غذایی و قابلیت هضم سیلوی شبدر با استفاده از روش تولید گاز مريم افكار دانشکده علوم کشاورزی کشاورزی 1395-5-20
65 راهکارهای ترغیب و تشویق مددجویان کمیته امداد برای اجرای طرح¬های کشاورزی در شهرستان ماسال محمد قلی نژاد دانشکده علوم کشاورزی کشاورزی
66 عوامل موثر بر پذیرش کشت دوم پس از برنج در دهستان پیربازار شهرستان رشت ویدا تورمینایی دانشکده علوم کشاورزی کشاورزی 1395-5-17
67 اثر تاریخ کاشت و مالچ پلاستیک بر رشد و عملکرد لوبیا محلی گیلان زهرا بهروزی راد دانشکده علوم کشاورزی کشاورزی 1393-11-28
68 تاثیر سطوح مختلف پودر بابونه (Matricaria chamomilla L.) در جیره بر پارامترهای خونی و فلور میکروبی روده جوجه گوشتی سید سجاد اشرفی توچاهی دانشکده علوم کشاورزی کشاورزی 1395-6-31
69 اثر اسید سالیسیلیک بر صفات مرفولوژیکی و فیزیولوژیکی دانهال های پیوندی انبه (Mangifera indica) تحت تنش کم آبی در شرایط جیرفت سامره درینی دانشکده علوم کشاورزی کشاورزی 1392-11-29
70 بررسی نقش بیمه در مدیریت ریسک مرغداریهای گوشتی (مطالعه موردی: شهرستان رودبار) یزدان حبیبی دانشکده علوم کشاورزی کشاورزی 1395-6-10
71 عوامل مؤثر بر پذیرش تکنولوژی آبیاری تحت فشار توسط زیتون¬کاران شهرستان رودبار رحمان فرجی شمامی دانشکده علوم کشاورزی کشاورزی 1394-6-31
72 اثر مقادیر و روش های مختلف کاربرد پوتریسین بر عمر گلجایی و خصوصیات کیفی گل بریده میخک (Dianthus caryophyllus L .) سید عباس راضی دانشکده علوم کشاورزی کشاورزی 1395-6-3
73 اثر تاریخ کاشت، تراکم بوته و مدیریت علف¬های هرز بر عملکرد لوبیا (توده محلی گیلان) فرزانه رسولی کرباسده دانشکده علوم کشاورزی کشاورزی 1394-6-31
74 پیش بینی سطح گسترش بیماری بلاست برنج بر اساس شاخص های هواشناسی در استان گیلان سید مرتضی حیدری دانشکده علوم کشاورزی کشاورزی 1394-11-28
75 بررسی تأثیر سطوح مختلف چربی جیره بر عملکرد وکیفیت تخم در اردک بومی‎گیلان سیدمرتضی خدمت بین دانا دانشکده علوم کشاورزی کشاورزی 1394-11-28
76 عوامل موثر بر کاهش ضایعات برنج در استان گیلان از دیدگاه صاحبان کارگاه های شالیکوبی مجتبی گورابجیری دانشکده علوم کشاورزی کشاورزی 1394-11-25
77 ارزيابي واكنش ارقام و لاين هاي موتانت برنج به تنش خشكي انتهاي فصل مجتبي جيردهي دانشکده علوم کشاورزی کشاورزی 1395-06-28
78 تأثیر کاربرد کودهای زیستی و شیمیایی نیتروژن‌دار و روش‌های مختلف کنترل علف‌های هرز بر عملکرد کمی و کیفی گیاه دارویی آویشن باغی در منطقه ورامین مریم مقصودی دانشکده علوم کشاورزی کشاورزی 1393-11-21
79 تاثیر تنش خشکی بر ارقام مختلف گندم آذربایجان بابک باقری پرتوی دانشکده علوم کشاورزی کشاورزی 1393-6-31
80 اثر تاریخ کاشت و مدیریت علف‌های هرز بر عملکرد و اجزای عملکرد لوبیای چشم‌بلبلی رويا ياري دانشکده علوم کشاورزی کشاورزی 1395-6-10
81 اثرمتیل‌جاسمونات و استرادیول بر شاخص‌های رویشی و خاصیت آنتی‌اکسیدانی گل همیشه‌بهار(Calendula officinalis L.) فاطمه رئوف حق پرور دانشکده علوم کشاورزی کشاورزی 1395-06-28
82 تأثير کود هاي بيولگ آهن و روي بر عملکرد و اجزاي عملکرد گياه يونجه محمد جواد رمضاني عيش آبادي دانشکده علوم کشاورزی کشاورزی 1394-11-24
83 اثر نحوه مصرف کود نیتروژن و روش¬های خاک¬ورزی بر رشد و عملکرد ذرت علوفه¬ای در گیلان اسماعیل تیمورزاده دانشکده علوم کشاورزی کشاورزی 1395-6-31
84 اثر فاصله روی ردیف بر عملکرد و اجزای عملکرد دو رقم نخود درگیلان حسین روان بخش سنگجویی دانشکده علوم کشاورزی کشاورزی 1394-6-31
85 اثر تراکم بوته، مالچ و سیستم خاک‌ورزی بر رشد و عملکرد لوبیا در شهرستان رشت سجاد صدیقی دانشکده علوم کشاورزی کشاورزی 1395-6-20
86 بررسی روند ژنتیکی صفات وزن و همچنین برآورد وزن زنده با استفاده از برخی ابعاد بدن در گوسفندان تالشی دانش قلی پور دورودخانی دانشکده علوم کشاورزی کشاورزی 1393-11-30
87 بررسي كشت مخلوط آفتابگردان و لوبيا در شهرستان صومعه سرا محمد قلی پور دانشکده علوم کشاورزی کشاورزی 1395-6-17
88 عوامل موثر بر مدیریت تلفیقی منابع آب کشاورزی از دیدگاه شالیکاران «مورد مطالعه: شهرستان لنگرود» فرامرز هادی زاده دانشکده علوم کشاورزی کشاورزی 1395-6-23
89 اثر سویه های مختلف باکتری ریزوبیوم بر رشد و عملکرد ارقام لوبیا تحت سطوح مختلف کود نیتروژن آرين ستاري دانشکده علوم کشاورزی کشاورزی 1395-6-27
90 نقش سازه های اقتصادی اجتماعی موثر بر تغییر کاربری اراضی زراعی در استان گیلان رامین جعفری مژدهی دانشکده علوم کشاورزی کشاورزی 1395-6-10
91 اثر تاریخ کاشت بر عملکرد و اجزای عملکرد و عملکرد ارقام ماش در منطقه صومعه سرا سیدمحمد خوشحال ضیابری دانشکده علوم کشاورزی کشاورزی 1395-06-28
92 مقایسه اثر سطوح مختلف پودر زنجبیل ((Zingiber officinale Roscoe و پروبیوتیک پری مالاک بر عملکرد جوجه های گوشتی طاها فهیم گیلانی دانشکده علوم کشاورزی کشاورزی 1394-6-31
93 تحلیل سطوح شاخص¬های کار شایسته در سازمان جهاد کشاورزی استان گیلان فاطمه نوغان دوست دانشکده علوم کشاورزی کشاورزی 1395-6-24
94 تحلیل دانش و نگرش کشاورزان نسبت به مقابله با خشکسالی و طراحی مدل کاربردی برای مدیریت خشکسالی درکرمان امین الهدادی نژاد دانشکده علوم کشاورزی کشاورزی 1392-2-10
95 اکتری‌های حل کننده فسفر ومیکوریزا بر برخی خصوصیات کمی و کیفی گل قرنفل (Dianthus barbatus) مریم براری ضیابری دانشکده علوم کشاورزی کشاورزی 1393-6-26
96 بررسی تاثیر قیمت خرید تضمینی برگ سبز چای بر کیفیت چای خشک تولیدی عظيم شكرگزار دانشکده علوم کشاورزی کشاورزی 1395-6-24
97 تعیین بهترین دمای خشک کردن فندق با پوست و بدون پوست سارا خیاطی بابایی دانشکده علوم کشاورزی کشاورزی 1393-6-26
98 بررسی خصوصیات فیتوشیمیایی و باغبانی نسترن وحشی(Rosa canina L.) الناز باذلی رحیم ابادی دانشکده علوم کشاورزی کشاورزی 1391-6-15
99 موانع و محدودیت های توسعه پرورش ماهیان گرمابی در شهرستان رشت بهمن محمدی تبار دانشکده علوم کشاورزی کشاورزی 1394-11-28
100 اثر فاصله کاشت و رقم بر عملکرد نخودفرنگی نوشین پاداش هوشیار دانشکده علوم کشاورزی کشاورزی 1394-6-31
101 اثر فاصله بین ردیف بر عملکرد و اجزای عملکرد ارقام باقالا محمد علي اسعدي دانشکده علوم کشاورزی کشاورزی 1395-6-10
102 برآورد پارامترهای ژنتیکی صفات رشد در گوسفند گیلانی با استفاده از روش بیزین فتانه امیرارده جانی دانشکده علوم کشاورزی کشاورزی 1394-11-28
103 مقایسه عملکرد و اجزای عملکرد لاین¬های لوبیا محلی گیلان (Phaseolus vulgaris L.) سحر حقشناس دانشکده علوم کشاورزی کشاورزی 1395-6-10
104 رابطه مولفه¬های سرمایه اجتماعی با رفتار کارآفرینانه اعضای تعاونی¬های زنان روستایی استان گیلان پروا موحدي شاد دانشکده علوم کشاورزی کشاورزی 1393-11-19
105 سازه های موثر بر رضایتمندی شالیکاران شهرستان رشت ازبیمه محصول برنج هومن موسي زاده مياندهي دانشکده علوم کشاورزی کشاورزی 1395-6-24
106 اثر آرایش کاشت و مدیریت علف¬های هرز بر عملکرد برنج (رقم هاشمی) عرفان محسنی دانشکده علوم کشاورزی کشاورزی 1394-6-31
107 اثر تاریخ کاشت و مقدار مصرف نیتروژن بر رشد و عملکرد گیاه ماش در گیلان متین هنرمند تمیزکار دانشکده علوم کشاورزی کشاورزی 1394-6-24
108 تاثیر سطوح مختلف پودر بابونه (Matricaria Chamomilla) در جیره برعملکرد و سیستم ایمنی جوجه گوشتی محمدعلی اکبری چالکسری دانشکده علوم کشاورزی کشاورزی 1395-05-31
109 ارزیابی عملکرد دهیاری¬های بخش مرکزی شهرستان رشت در توسعه روستایی ماندانا فخار دانشکده علوم کشاورزی کشاورزی 1395-6-10
110 مقایسه روش متداول کوددهی و استفاده از نانو کود آهن بر رشدوعملکرد کاج مطبق Araucaria excelsa) ) در بسترهای مختلف کشت هاجر عاشورزاده چابک دانشکده علوم کشاورزی کشاورزی 1394-6-31
111 عوامل موثر بر پذیرش بیمه کرم ابریشم در بین نوغانداران استان گیلان مجید فرزانه دانشکده علوم کشاورزی کشاورزی 1395-6-10
112 بررسی نیازهای آموزشی- ترویجی اعضاء شرکت تعاونی کشاورزی مرغداران استان گیلان افشین عارفی فر دانشکده علوم کشاورزی کشاورزی 1395-6-10
113 بررسی تاثیر سیکلوهگزماید، BA و شیره نارگیل بر عمر گلجایی آلسترومریا (Alstroemeria aurantiaca) سعیده علیزاده ماتک دانشکده علوم کشاورزی کشاورزی 1394-06-30
114 بررسی اثر سطوح مختلف ویتامین آ و ای بر باروری خروس و مرغ گله مادر گوشتی مهرداد یاری پور دانشکده علوم کشاورزی کشاورزی 1392-6-24
115 اثر سطوح مختلف اسفناج بر روی برخی از فراسنجه های خونی در بلدرچین نر بهنام خردمند دانشکده علوم کشاورزی کشاورزی 1394-11-28
116 امکان سنجی به‌کارگیری فناوری تجارت الکترونیک در محصولات باغی و گلخانه ای استان گیلان هادی حسن پور درویشی دانشکده علوم کشاورزی کشاورزی 1394-6-30
117 اثر عصاره زیره سیاه، مرزه، گلاب و 8- هیدروکسی کینولین بر عمر گلجایی گیاه آلسترومریا (Alstroemeria spp.) سیده فاطمه محمدی کباری دانشکده علوم کشاورزی کشاورزی 1394-11-24
118 اثر محلول پاشی نیتروژن و اسید آسکوربیک بر عملکرد و اجزاء عملکرد برنج نسرین جمالی اسکلکی دانشکده علوم کشاورزی کشاورزی 1394-6-31
119 ارزیابی اثرات تاریخ کاشت بر عملکرد برخی ارقام لوبیا در منطقه تالش بهزاد جمالزهی دانشکده علوم کشاورزی کشاورزی 1394-6-24
120 تاثير نوع دانه‌ي گرده بر برخي ويژگي‌هاي كمي و كيفي ميوه سه رقم ماده¬ی كيوي در شرق گيلان صديقه فلاح اكبري نژاد دستك دانشکده علوم کشاورزی کشاورزی 1394-6-29
121 بررسی امکان تشخیص صنوبر کاری با استفاده از تصاویر ماهواره ای شهرستان سیاهکل(مطالعه موردی:خرارود) عرفان چراغ چشم دانشکده علوم کشاورزی کشاورزی 1394-11-24
122 تاثیر سالیسیلیک اسید، سیتریک اسید و آسکوربیک اسید بر روی عمر گلجایی گل بریده ژربرا (Gerbera jamesonii) مونا مهدی خواه دانشکده علوم کشاورزی کشاورزی 1393-11-29
123 بررسي اثر بسترهاي مختلف كشت بر ويژگي¬هاي رويشي دراسنا علیرضا شیرزاد وزمتر دانشکده علوم کشاورزی کشاورزی 1394-11-29
124 تحلیل مصرف انرژی و نسبت سود به هزینه تولیدی مرغ گوشتی در استان گیلان محمد باقرزاده دانشکده علوم کشاورزی کشاورزی 1394-11-25
125 اثر باکتری سودوموناس فلورسنس و مقدار فسفر بر رشد و عملکرد برنج هانیه حسنی دانشکده علوم کشاورزی کشاورزی 93-11-27
126 بررسی اثر مکمل مواد معدنی بر عملکرد زنبور عسل(Apis mellifera) بهمن کریمی دانشکده علوم کشاورزی کشاورزی 1394-11-28
127 اثر بسترهای کشت و IBA روی ریشه‎زایی قلمه‎های زیتون رقم زرد (Olea europaea L. cv. Yellow) ظهیر عالمی شمامی دانشکده علوم کشاورزی کشاورزی 1394-6-31
128 ریشه‎زایی قلمه‎های نیمه‎خشبی زیتون رقم ماری (Olea europaea L. cv. Mari) توسط IBA و NAA اصغر حسن خواه دانشکده علوم کشاورزی کشاورزی 1394-6-31
129 ارزیابی نگرش افراد به محصولات ارگانیک و تمایل به پرداخت برای سبزيجات ارگانیک درخانوارهای شهری گیلانی مرتضي قرباندوست دانشکده علوم کشاورزی کشاورزی 1394-6-23
130 بررسی اثر گلیبن کلامید و ساکاروز بر روی عملکرد جوجه های گوشتی آرمین پورحسن طالمی دانشکده علوم کشاورزی کشاورزی 1394-11-28
131 مطالعه اثر سطوح مختلف پیریدوکسین و کینتین بر شاخص¬های جوانه¬زنی و القای مقاومت به شوری در آفتابگردان فاطمه حسین زاده دانشکده علوم کشاورزی کشاورزی 1394-6-28
132 اثر سطوح مختلف کود بیولوژیکی ورمی کمپوست و بسترهای کاشت بر روی عملکرد و اجزاء عملکرد گل همیشه بهار جواد فروحی دانشکده علوم کشاورزی کشاورزی 1395-2-5
133 تعیین پارامترهای رشد و نرخ زنده ¬مانی ماهی اسکار آب شیرین ((Astronotus ocellatus تغذیه شده با رنگدانه آستاگزانتین حمیدرضا خادم بیغم دانشکده علوم کشاورزی کشاورزی 1394-6-31
134 اثر تراکم بوته و تاریخ کاشت بر عملکرد و اجزای عملکرد باقلا (Vicia faba L.) در شرق گیلان فاطمه نیک نامی دانشکده علوم کشاورزی کشاورزی 1392-11-26
135 بررسی تنوع فنوتیپی ملکه های آمیخته زنبور عسل استان گیلان بر اساس صفات تولید عسل و مقاومت به بیماری نوزما محمد تقوی لاکانی دانشکده علوم کشاورزی کشاورزی 1393-11-29
136 اثر تیمارهای پرایمینگ (جیبرلین و Nacl) بر جوانه¬زنی بذر لیندا (Beaucarnea recurvata) حبیب رستمی شاهراجی دانشکده علوم کشاورزی کشاورزی 1394-6-29
137 بررسی تاثیر سطوح مختلف پروبیوتیک بتا پلاس و پروبیوتیک باکتوسل بر فراسنجه های خونی و سیستم ایمنی جوجه های گوشتی رویا صادقی دانشکده علوم کشاورزی کشاورزی 1394-6-31
138 عوامل مؤثر بر مشارکت شالیکاران در کنترل بیولوژیک کرم ساقه خوار برنج در شهرستان رشت ندا حقگو راجیری دانشکده علوم کشاورزی کشاورزی 94/06/31
139 بررسی روند ژنتیکی صفات رشد در بز مرخز سمیه جوان پر مهر دانشکده علوم کشاورزی کشاورزی 1393-6-25
140 تعیین ارزش غذایی و قابلیت هضم سه نوع کاه(برنج،گندم، عدس)غنی سازی شده با مایع شکمبه با مخلوط باکتری فوراندفور به روش تولید گاز محسن حامدي دانشکده علوم کشاورزی کشاورزی 1394-11-28
141 بررسی اثر بسترهای مختلف با و بدون مواد شیمیایی بر عملکرد، کیفیت لاشه، پارامترهای خونی، سیستم ایمنی و فلور میکروبی جوجه‌های گوشتی گیلانه طاهرپرور دانشکده علوم کشاورزی کشاورزی 92/11/29
142 بررسی ریشه زائی ارقام مختلف کیوی (Actinidia chinensis) در بسترها و هورمون¬های مختلف ریشه زائی سید محسن میری نرگسی دانشکده علوم کشاورزی کشاورزی 1393-6-25
143 نقش تعاونی های تولید روستائی در توسعه پایدار اجتماعی و اقتصادی جوامع روستائی استان گیلان محمدرضا نیک نژاد دانشکده علوم کشاورزی کشاورزی 1394-6-31
144 ارزیابی اثرات فواصل ردیف کاشت بر عملکرد برخی ارقام لوبیا در منطقه تالش نوید کاظمی طاسکوه دانشکده علوم کشاورزی کشاورزی 1394-6-17
145 اثرمحلول پاشی آهن وکاربرد مالچ بر رشد و عملکرد لوبیا سبز در منطقه گیلان سیده ماهرخ هاشمی دانشکده علوم کشاورزی کشاورزی 1393-11-28
146 بررسی رابطه بین استفاده ازطرح های مختلف آبیاری تناوبی با پرداخت آب بهای زراعی ورضایت آب بران در شهرستان رشت(1392-1379) محمد رضا قربانی دانشکده علوم کشاورزی کشاورزی 94-06-29
147 اثر محصول قبلی، مقدار و نحوه تقسیط نیتروژن بر عملکرد برنج رقم هاشمی سجاد رضایی نوپاشانی دانشکده علوم کشاورزی کشاورزی 1393-11-27
148 بررسی اثر تنظیم کننده های رشد، محیط های کشت مایع، جامد و دو لایه و نانو کود کلات آهن بر ریزازدیادی گل اطلسی هیبرید (Petunia X hybrid L.cv. Opera فاطمه السادات هادوي دانشکده علوم کشاورزی کشاورزی 1392-11-30
149 بررسی اثرات تغییر نسبت نیتروژن به کلسیم محلول غذایی بر عملکرد کمی و کیفی گل لیلیوم Lilium spp در کشت هیدروپونیک سلمه صادقی صیادمحله دانشکده علوم کشاورزی کشاورزی 30.11.92
150 بررسی اثر سیلیسیم بر شاخص های رشد و کاهش خسارت بیماری سفیدک پودری آهار سیده مریم میرصفای مقدم دانشکده علوم کشاورزی کشاورزی 1392-11-29
151 مقایسه اثرات دی کلسیم فسفات های داخلی با دی کلسیم فسفات وارداتی بر عملکرد و صفات لاشه و برخی فراسنجه های خونی جوجه های نر گوشتی صائب بزرگی دانشکده علوم کشاورزی کشاورزی 1394-11-28
152 اثر محلولپاشی برگی کود ارگانیک( اسیدهیومیک )در بسترهای مختلف کشت بر خصوصیات کمی، کیفی، میزان عملکرد و جذب برخی عناصر در دو رقم توت فرنگی ( سلوی و محلی )به روش کشت گلدانی ژاله عاشق دانشکده علوم کشاورزی کشاورزی 1393-11-29
153 ارزیابی عملکرد شرکت های خدمات مشاوره ای ، فنی و مهندسی کشاورزی در استان گیلان سیده مریم ایراندوست آستانه دانشکده علوم کشاورزی کشاورزی 1394-11-28
154 اثر روش‌های مختلف خاک¬ورزی بر عملکرد محصول و جمعیت علف‌های هرز سویا سید زمان حسینی دانشکده علوم کشاورزی کشاورزی 1392-11-29
155 اثر سایکوسل وسایزگلدان بر رشد رویشی وگل‌دهی آهار (Zinnia elegans) صدف طاهرپذير دانشکده علوم کشاورزی کشاورزی 1394-6-29
156 اثر سیستم خاک ورزی و زمان های مختلف هیدروپرایمینگ بر رشد و عملکرد باقلا در گیلان محمد رضا ظروفی دانشکده علوم کشاورزی کشاورزی 1393-11-29
157 تاثیر ورمی¬کمپوست و کود دامی بر عملکرد کمی و کیفی برنج عماد طاهری رحیم آبادی دانشکده علوم کشاورزی کشاورزی 1394-6-25
158 اثر ورمی کمپوست و باکتری‌های محرک رشد گیاه بر عملکرد و اجزای عملکرد برنج ليلا آزرم مهر دانشکده علوم کشاورزی کشاورزی 1394-6-29
159 عوامل مؤثر بر رضایت شالیکاران شهرستان ماسال از اجرای طرح تجهیز و نوسازی اراضی مهرداد قربانی نوکاشتی دانشکده علوم کشاورزی کشاورزی 1394-11-28
160 ارزیابی کشت مخلوط بادام زمینی(Arachis hypogea L.) و ذرت (Zea mays L.) علوفه ای در سطوح مختلف نیتروژن سیدامید سید نوری دانشکده علوم کشاورزی کشاورزی 1394-6-29
161 اثربخشی طرح¬های اشتغال¬زایی کشاورزی کمیته امداد امام خمینی (ره) در خودکفایی زنان مددجوی شهرستان رشت نسرین قلی زاده مرزدشتي دانشکده علوم کشاورزی کشاورزی 1394-11-28
162 شناسایی هیبرید تاسماهیان با استفاده از مارکر مولکولی AFLP سعيد ه رونده دانشکده علوم کشاورزی کشاورزی 1394-6-31
163 اثر نسبت‌هاي مختلف كشت مخلوط ذرت و لوبيا بر عملكرد و اجزاء عملكرد دو گونه زراعي و زيست توده علف‌هاي هرز المیرا چارانی دانشکده علوم کشاورزی کشاورزی 1392-11-28
164 اثرات اقتصادی اجتماعی خشکسالی بر شالیکاران شهرستان رشت فاطمه حسنی افشار دانشکده علوم کشاورزی کشاورزی 1394-4-10
165 ارزیابی اقتصادی تولید ذرت دانه ای در استان گیلان سارا خلیل زاد دانشکده علوم کشاورزی کشاورزی 1394-6-23
166 بررسی عوامل موثر بر مکانیزاسیون تولید برگ سبز چای در باغات استان گیلان فریبرز آذريان دانشکده علوم کشاورزی کشاورزی 1394-6-31
167 اثر دور آبیاری و کود ازته و متانول پاشی بر عملکرد و اجزای عملکرد لوبیای پاییزه سعیده عباسپور دانشکده علوم کشاورزی کشاورزی 1392-11-28
168 عوامل موثر بر عملکرد کلینیک های گیاه پزشکی در استان گیلان رویا عظیمی دانشکده علوم کشاورزی کشاورزی 1393-11-29
169 اثر متانول و اسیدآسکوربیک بر رشد و عملکرد برنج رقم خزر سارا سرورحقیقی دانشکده علوم کشاورزی کشاورزی 1393-11-28
170 ارزیابی چرخه حیات و تحلیل انرژی مصرفی تولید هندوانه در منطقه کیاشهر اله یار محمدی برسری دانشکده علوم کشاورزی کشاورزی 1394-5-28
171 عوامل موثر بر کارایی کارخانجات چای در استان گیلان داریوش تفهمی واجارگاهی دانشکده علوم کشاورزی کشاورزی 1393-11-27
172 بررسی ارتباط چندشکلی ژن دی آسیل گلیسرول آسیل ترانسفراز1 (DGAT1)با صفات تولید شیر در گاوهای بومی گیلان مرضیه احمدی دانشکده علوم کشاورزی کشاورزی 1393-11-29
173 اثر محلول پاشی قندهای ساکارز و سوربیتول بر شاخص های رویشی گیاه آهار (Zinnia elegans L.) مرتضی باقرزاده دانشکده علوم کشاورزی کشاورزی 1394-6-30
174 اثر اسپری برگی با عصارۀ جلبک آسکوفیلوم نودوسوم و نانوکلات ‌آهن بر روی برخی خصوصیات کمی و کیفی گیاه توت فرنگی (F. x annanasa) علي اصغر عجم اكرامي دانشکده علوم کشاورزی کشاورزی 1393-6-31
175 ارزیابی اثرات تنش دمای پایین بر برخی واکنش‌های مورفولوژیکی و فیزیولوژیکی درختان تجاری مرکبات در منطقه تنکابن مهدی محرابی دانشکده علوم کشاورزی کشاورزی 1393-11-7
176 تأثیر پری¬بیوتیک (حاوی مانان¬الیگوساکارید و بتا¬گلوکان) بر عملکرد و پاسخ ایمنی واکسیناسیون نیوکاسل بوقلمون¬های تغذیه شده با سطوح پایین پروتئین اميد وهابي اصيل دانشکده علوم کشاورزی کشاورزی 1392-11-30
177 بررسی انواع پیوند رقم هایوارد کیوی روی دو نوع پایه بذری هایوارد و برونو در شهرستان تالش مریم نوعی دانشکده علوم کشاورزی کشاورزی 1393-6-24
178 اثر تقسیط و نحوه مصرف نیتروژن بر عملکرد لوبیای محلی گیلان (Phaseolus vulgaris L.) زهره راد دانشکده علوم کشاورزی کشاورزی 1394-06-24
179 تاثیر سطوح مختلف عصاره و پودر برگ چای سبز در مقابله با کوکسیدوزدر جوجه های گوشتی كيوان جلوه دانشکده علوم کشاورزی کشاورزی 1394-6-28
180 استفاده از سوپرجاذب ها و پرليت در بستر كاشت انواع مختلف چمن بخاطر بهبود شرايط رشد ابوالفضل خلدي دانشکده علوم کشاورزی کشاورزی 1390-11-26
181 تعیین برخی از شاخص های خونی، بیوشیمیایی و آنزیم های کبدی بچه تاسماهی سیبری (Acipenser baerii) تغذیه شده با منابع و سطوح مختلف کربوهیدرات (گلوکز و نشاسته فروزان درخشان نیا دانشکده علوم کشاورزی کشاورزی 1392-11-20
182 تأثیر کود نیتروژن و محلول پاشی آهن بر عملکرد عدس دیم علی غیاثوند دانشکده علوم کشاورزی کشاورزی 1394-06-29
183 تأثیر سطوح مختلف پرو‌بيوتيك گالیپرو و پری بیوتیک XPC بر فراسنجه¬های خونی و سیستم ایمنی جوجه‌های گوشتی ميلاد اسمعيل زاده سالستاني دانشکده علوم کشاورزی کشاورزی 1394-6-30
184 اثر غلظت و زمان محلول¬پاشی روی بر غنی‌سازی و عملکرد دانه برنج محمد فلاحتگر اطمینانی دانشکده علوم کشاورزی کشاورزی 1394-6-31
185 عوامل مؤثر بر بهبود کارآیی مصرف آب در شالیزارهای استان گیلان سیامک باقرزاده خداشهری دانشکده علوم کشاورزی کشاورزی 1394-06-30
186 اثر مقادیر مختلف سوپرفسفات تریپل بر عملکرد و اجزای عملکرد باقلا در شهرستان فومن محمود محمودی کهنه گورابی دانشکده علوم کشاورزی کشاورزی 1394-6-30
187 بررسی اثر تنوع سازی صادرات بر رشد بخش کشاورزی(کشورهای منتخب توسعه یافته و در حال توسعه) مهدی صدفی دانشکده علوم کشاورزی کشاورزی 93/06/31
188 تأثیر سطوح مختلف پودر رزماری و بومادران بر روی فراسنجه های خونی و سیستم ایمنی جوجه‌های گوشتی پرویز قلی نیا دانشکده علوم کشاورزی کشاورزی 1392-6-31
189 امکان¬سنجی ایجاد بازار تخصصی چای در کشور گودرز خردادپور دیلمانی دانشکده علوم کشاورزی کشاورزی 1394-06-30
190 مقایسه خصوصیات آنتی¬اکسیدانی و مقدار آنتوسیانین در پنج نوع مرکبات سحر روجایی دانشکده علوم کشاورزی کشاورزی 1393-06-24
191 تاثیر نانوکود آهن و ورمی¬کمپوست بر افزایش عملکرد گیاه توت فرنگی (Fragaria × ananasa ) فهیمه شاه نظری دانشکده علوم کشاورزی کشاورزی 1394-03-25
192 بررسی میزان گیاه پالایی خاک های آلوده به روی ،سرب،جیوه در گونه درختچه ای شمشاد طلایی (مطالعه موردی:منطقه کارخانه ذوب آهن فولاد خزر شهرصنعتی رشت) مهشاد رسائی دانشکده علوم کشاورزی کشاورزی 1394-06-25
193 معرفی گونه ی وحشی پاروپایان Acartia sp به عنوان غذای زنده و تهیه ی کشت انبوه آن برای تغذیه لارو تاس ماهی ایرانی منصوره كاكاوند دانشکده علوم کشاورزی کشاورزی 1393-6-31
194 تأثیر کود فسفر شیمیایی، باکتری سودوموناس و محلول پاشی آهن بر عملکرد باقلا سمیه قاسم پور نیک فرجام دانشکده علوم کشاورزی کشاورزی 1393-6-31
195 تعیین عملکرد رشد, برخی از شاخص¬های خونی و واکنش¬های ایمنی اختصاصی و غیر اختصاصی بچه ماهی کپور معمولی carpio) (Cyprinus تغذیه شده با اسیدی فایر Biotronic صمد اصغرزاده دانشکده علوم کشاورزی کشاورزی 1394-8-19
196 بررسی نیازهای آموزشی کشاورزی تلفیقی شالیکاران بخش مرکزی شهرستان رشت محمد ریحانی دانشکده علوم کشاورزی کشاورزی 1394-6-31
197 بررسی اثر استفاده از اسانس اسطوخودوس بر عملکرد و فراسنجه های خونی جوجه های گوشتی ستار مختاری دانشکده علوم کشاورزی کشاورزی 1394-6-31
198 اثربخشی آموزش¬های ترویجی در مدیریت پسماند بقایای گیاهی در اراضی شالیکاری استان گیلان حمید منشی زاده دانشکده علوم کشاورزی کشاورزی 1394-6-31
199 تأثیر سطوح مختلف اسیدهای آلی لاکتیک و سیتریک بر عملکرد رشد و برخی از پارامترهای خونی و ایمنی بچه ماهی کوی ( Cyprinus carpio ) حسین ثابت مند دانشکده علوم کشاورزی کشاورزی 1394-06-29
200 اثر اسانس های پونه، گشنیز و اکلیل کوهی (رزمازی) بر روی عملکرد رشد، پارامترهای خونی و فلور میکروبی روده در جوجه های گوشتی سید سعید موسویان دانشکده علوم کشاورزی کشاورزی 1391-11-29
201 القای پلی پلوئیدی در ارکید (Orchis catasetum) با کلشی سین در کشت درون شیشه ای معصومه کاظمی دانشکده علوم کشاورزی کشاورزی 1394-06-30
202 بررسی اثر نسبت نیتروژن به کلسیم در محلول غذایی بر شاخص های کمی و کیفی رشد و عمر پس از برداشت آهار Zinnia elegans آیدا مقیمیان دانشکده علوم کشاورزی کشاورزی 1394-6-31
203 اثر پرايمينگ بذر بر شاخص هاي جوانه زني بذر شش گياه زينتي منا بخشی دانشکده علوم کشاورزی کشاورزی 1393-12-17
204 مقایسه اثر سطوح مختلف پروبیوتیک ميكروزيست با سطوح توصیه شده پروبیوتیک پري مالاك بر عملکرد و صفات لاشه جوجه¬های گوشتی محمد پارسا دانشکده علوم کشاورزی کشاورزی 1394-6-30
205 اثر سطوح مختلف کود فسفر و آهن بر خصوصیات کمی و کیفی باقلا مهدی کیانی نژاد دانشکده علوم کشاورزی کشاورزی 1394-6-30
206 اثر بستر و شبکه های کاشت روی صفات کمی و کیفی چهار رقم چمن رول در استان گیلان لیلا خیر آبادی دانشکده علوم کشاورزی کشاورزی 1393-11-7
207 اثر محلول پاشی اتانول بر عملکرد برنج رقم هاشمی در گیلان (رشت) مهدی عاشورپور صوفیانی دانشکده علوم کشاورزی کشاورزی 1393-11-18
208 اثر کمپوست آزولا بر عملکرد و اجزای عملکرد برنج تحت تلقیح با باکتری¬های محرک رشد گیاه جلال ملاجعفري دانشکده علوم کشاورزی کشاورزی 1394-6-29
209 بررسی نقش سوپر مکمل ها بر برخی شاخص های بیوشیمیایی و استرس در تاس ماهی سیبری پرورشی (Acipenser baerii) هدیه حقیقی دانشکده علوم کشاورزی کشاورزی 1394-06-31
210 اثرآرایش کاشت وتراکم بوته بررشدوعملکردبادام زمینی دراصفهان مهدی نادری دانشکده علوم کشاورزی کشاورزی 1393-6-22
211 امکان سنجی استفاده ازتلفن همراه به عنوان رسانه آموزشی در ترویج کشاورزی استان گیلان مریم رنجبر آتشی دانشکده علوم کشاورزی کشاورزی 1393-11-20
212 اثر تراکم بوته بر عملکرد و اجزای عملکرد توده های لوبیا محلی گیلان مهرناز زنده دل ثابت دانشکده علوم کشاورزی کشاورزی 1394-06-17
213 تحلیل سطوح دارایی¬های پایداری نظام شالیکاری شهرستان رشت مینا صادق زاده دانشکده علوم کشاورزی کشاورزی 1392-06-25
214 عوامل موثر بر تمایل به پذیرش تکنولوژی در واحدهای پرورش ماهیان قزل آلای استان گیلان نیما نژادرضایی دانشکده علوم کشاورزی کشاورزی 1392-6-25
215 بررسی اثر براسینولید و سالسیلیک اسید بر شاخص¬های رویشی آلوئه ساپوناریا در بسترهای مختلف مرضیه عیسی زاده دانشکده علوم کشاورزی کشاورزی 1394-6-30
216 اثر تاریخ کاشت و استفاده از باکتری رایزوبیوم بر رشد و عملکرد لوبیا سیده محبوبه سلیمانی دانشکده علوم کشاورزی کشاورزی 1393-11-29
217 بررسی اثرات شوری آب آبیاری و محلول پاشی کلسیم بر روی رشد و عملکرد گیاه توت فرنگی پري ناز پاكزادفر دانشکده علوم کشاورزی کشاورزی 1393-06-31
218 بررسی نقش خصوصیات فردی و خانوادگی زنان روستایی در انگیزه مشارکت فعالیت¬های تولیدی کشاورزی در شهرستان رشت طاهره معصومی دانشکده علوم کشاورزی کشاورزی 1394-6-31
219 مقایسه سطوح مختلف زنجبیل (Zingiber officinale Roscoe ) و پروبیوتیک پری مالاک بر صفات لاشه، فراسنجه های بیوشیمیایی خون وسیستم ایمنی جوجه های گوشتی مهدی قربانپور دانشکده علوم کشاورزی کشاورزی 1394-06-31
220 عوامل مؤثر بر عدم پذیرش کشت ارگانیک برنج در شهرستان صومعه سرا مريم مرادي دانشکده علوم کشاورزی کشاورزی 1393-11-26
221 بررسی وضعیت صنعت چای بر اساس الگوی توسعه خوشه¬ای جانعلي علي نياء آهنداني دانشکده علوم کشاورزی کشاورزی 1394-6-30
222 تاثیر اسید مالیک ، اسید آسکوربیک و اسید سیتریک بر عمر گل بریده¬ی لیسیانتوس (Eustoma grandiflorum L.) سمانه عزیزی دانشکده علوم کشاورزی کشاورزی 1393-06-31
223 عوامل موثر بر افزایش ضایعات در تولید ماهیان سردآبی و راهکارهای موثر بر کاهش آن عاطفه شهسواری پور دانشکده علوم کشاورزی کشاورزی 1394-6-29
224 مقایسه چهار نوع پلت داخلی( چینه، سپاهان دانه اصفحان، مهردانه تبریز و آذرسهتد تبریز) بر عملکرد تولیدی جوجه های گوشتی رضا رمضانی دانشکده علوم کشاورزی کشاورزی 1391-06-30
225 اثر سرزنی بر عملکرد و اجزای عملکرد باقلا تحت تراکم های مختلف بوته آريا دياكو دانشکده علوم کشاورزی کشاورزی 1394-6-18
226 مقایسه اثر برخی ضایعات آلی و سوپر جاذب های مصنوعی در بستر کشت پرورش نهال زیتون بر رشد اندامهای هوایی و ریشه زیتون در دوره های مختلف آبیاری حمیدرضا شاهین دانشکده علوم کشاورزی کشاورزی 1394-06-30
227 اثر تاریخ کاشت و تراکم بوته بر رشد و عملکرد سورگوم علوفه¬ای در گیلان الهام نوري دانشکده علوم کشاورزی کشاورزی 94/6/31
228 بهبود عمر پس از برداشت گل شاخه بریده آلسترومریا (Alstroemeria hybrida) به کمک شکاف ته ساقه و اتانول نسترن صادقی هفشجانی دانشکده علوم کشاورزی کشاورزی 1394-05-18
229 عوامل موثر بر میزان انگیزه جوانان روستایی به اشتغال در بخش کشاورزی در شهرستان رشت مهرداد پورآقایی دانشکده علوم کشاورزی کشاورزی 1394-06-30
230 تاثير مقادیر مختلف کود دامی و گوگرد بر عملکرد و ترکيب روغن دانه کدوی تخم کاغذی (Cucurbita pepo var.styriaca) تحت تلقيح با باکتری تيوباسيلوس تيواکسيدانس در منطقه رشت مسعود زهرابی دانشکده علوم کشاورزی کشاورزی 1394-06-25
231 اثر زمان و مقدار مصرف آهن بر رشد و عملکرد بادام زمینی در استان گیلان ناصر ذنوبی ابدی دانشکده علوم کشاورزی کشاورزی 1393-06-23